Home » Financiering » Solar carport subsidies

Solar carport subsidies

Landelijke subsidies

Landelijke solar carport subsidies


Kleinverbruik:
ISDE & EIA

Voor kleinverbruikers (minder dan 80A aansluiting) tijdelijk ook de ISDE subsidie beschikbaar voor solar carports: daarover kunt u hier meer lezen. Daarnaast is de fiscale maatregel Energie-investeringsaftrek (EIA) beschikbaar voor bedrijven met een kleinverbruik aansluiting.

Grootverbruik:
SDE++

Voor een solar carport kan ook een SDE++ subsidie worden aangevraagd voor een grootverbruik aansluiting. Dit is, anders dan de provinciale subsidies, een subsidie gebaseerd op de energieproductie. Lees hier meer over de SDE++ subsidie voor solar carports.

Coöperatief:
SCE

Voor energiecoöperaties en VvE die samen energie willen opwekken op een parkeerterrein, bestaat de exploitatiesubsidie Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Lees hier mee over de voorwaarden van deze subsidie en hoe deze aan te vragen.

Provinciale solar carport subsidies

Solar carports worden als belangrijk onderdeel gezien van de energietransitie naar een duurzaam Nederland. Daarom stellen steeds meer provincies subsidies beschikbaar specifiek bedoeld om de bouw van solar carport structuren te stimuleren. Zo bieden de provincies Zuid-HollandUtrecht en Drenthe subsidies aan om dubbel ruimte gebruik te bevorderen (de subsidieregeling van Noord-Holland is recent gesloten, maar opent mogelijk in de komende periode opnieuw) Met het voornemen van de Tweede Kamer om op elke grote parkeerplaats solar carports te plaatsen, is te verwachten dat er steeds meer subsidies zullen komen.

Elke provincie stelt zijn eigen voorwaarden aan de subsidie voor een solar parking en het verschilt ook per provincie wat er precies gesubsidieerd wordt. In de meeste gevallen kan de draagconstructie (gedeeltelijk) worden betaald met een subsidie, wat veel geld kan schelen.

Overige solar carport subsidies

Sommige gemeentes hebben ook hun eigen initiatieven. Amsterdam bijvoorbeeld biedt verschillende subsidies om te verduurzamen. En Rotterdam biedt subsidies voor het verduurzamen van sportverenigingen. Een van onze klanten heeft eerder ook de De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) gebruikt om de hockeyclub te verduurzamen met onder andere een solar carport. 

Daarnaast bestaan er specifieke duurzame leningen van verschillende banken, en hebben sommige banken duurzame fondsen opgezet, zoals het Rabobank Impactfonds

Kortom, er bestaan vooral voor verenigingen en stichtingen nog verschillende subsidies en fondsen waar aanspraak op kan worden gedaan voor de bouw van een solar carport.